infoblokEnergetikai korszerűsítés pályázat

A projekt célja a Rozsály községben található Polgármesteri Hivatal és Közösségi Ház épületének energetikai korszerűsítése a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

Az építkezés fő célja a fűtés és az elektromos áramfogyasztás mértékének megtakarítása volt. Ennek keretében új kazánokat, új fűtőtesteket szereltek be. Lecserélték a régi, korszerűtlen nyílászárókat is, modern, szigetelt ablakokra és ajtókra, a tetőre pedig napelemek kerültek, valamint az épület külső szigetelést is kapott.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek elvégzése valósul meg: fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia igény kielégítése céljából, külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, napelemek telepítése, foszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és a kapcsolódó fűtési rendszerek korszerűsítése, az épülethez kapcsolódó már kül és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése.

A kedvezményezett neve: Rozsály Község Önkormányzata

A projekt címe: Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Közösségi Házának helyt adó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása

A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121
A szerződött támogatás összege: 78 716 102 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 10. 25.

A projektről bővebb információt a http://www.rozsaly.hu/toppalyazat.php oldalon olvashatnak.

013 011 007 002

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.

Telefon: /44/ 368-136. Fax: /44/ 568-015

e-mail: korjegyzo@rozsaly.hu

Iktatószám: R/26 – 4/2019.
Ügyintéző: Nadimovné A. Ildikó                      Tárgy: a képviselő-testület tagjai
számának megállapítása
H A T Á R O Z A T

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 306.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a figyelembe vételével Rozsály községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg:
4 fő települési képviselő
kerül  megválasztásra a község képviselő-testületébe.
A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
E határozat a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal épülete (4971. Rozsály, Kossuth u. 21/a.) hirdetőtábláján, valamint a www.rozsaly.hu honlapon kerül közzétételre.
A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 208-209.§-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (4971. Rozsály, Kossuth u.21/a) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

INDOKOLÁS

A Ve. 306.§ (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település- egyéni listás választási rendszerben- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a.) 100 lakosig 2 fő
b.) 1.000 lakosig 4 fő
c.) 5.0000 lakosig 6 fő
d.) 10.000 lakosig 8 fő

Tekintettel arra, hogy Rozsály község 2019. január 1-jei lakosságszáma 777 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A fentiek alapján a 2019. évi általános választásokon megválasztandó képviselő-testületi tagok száma 4 fő.
A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve.208.§-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve.209.§-a és 212.§-a tartalmazza.
A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46.§ c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.

Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46.§-ában, 208.§, 212.§-aiban, 306.§-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény 3.§-ában, 4.§ b) pontjában foglaltakon alapszik.

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

 

Rozsály, 2019. február 12. 

Nadimovné Adorján Ildikó
HVI vezetője

Együttműködési megállapodás – Sajtóközlemény

nea

A helyi identitás erősítésével kapcsolatos (helytörténeti kutatás, módszertan, forrásfeltárás, közzététel) tevékenységek elősegítésére együttműködési megállapodást kötött Rozsály Község Önkormányzata és az Univeritas az Emberért Alapítvány 2019. január 8-án.

Határtalanul

Rozsályi diákok Felvidéken

020
A rozsályi Maróthy János Általános Iskola 15 tanulója a Határtalanul program keretében 2017. október 5-től 8-ig négy csodálatos napot töltött Felvidéken.

A kirándulás minden napjára jutott bőven látnivaló. A diákok megtekintették a betléri Andrássy kastélyt, a szepesi várat, Rozsnyó, Rimaszombat, Igló, Lőcse főterét, Kassa lenyűgöző, monumentális épületeit. A Gombaszögi-barlang egyedülálló szalmacseppkövei, valamint a Tamás-csúcsról eléjük táruló lélegzetelállító kép örök emlék marad.
008
131

Pályázat

infoblokEnergetikai korszerűsítés pályázat


A projekt címe: Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Közösségi Házának helytadó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása

A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121

További részletek..

Határtalanul

Mert ne feledd, magyarnak lenni büszke gyönyörűség
2017. március 16-tól március 19-ig a Méhteleki Általános Iskola tanulói egy tartalmas, valamint feledhetetlen élményeket nyújtó tanulmányi kiránduláson vehettek részt a Határtalanul Program keretében, melynek mottója: “Mert ne feledd, magyarnak lenni büszke gyönyörűség”. Meglátogatták a Felvidék gyönyörű tájait valamint a történelem kiemelkedő helyein emlékeztek a múltra gyermekeink. A tanulmányi út, a kirándulás mellett feladatokkal is járt, mivel a gyerekeknek a látottakkal kapcsolatban különféle feladatokat kellett megoldaniuk. Tanulóink élvezték a kirándulás, és a munka minden pillanatát, ez látszott az igényes feladatmegoldásoknál is. Élményekben gazdagon, kibővült történelmi ismeretekkel és magyarságukban megerősítve tértek haza az anyaországba.
hatartalanul2

Közmeghallgatás

Rozsály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 13-án (kedden) 16:30 órai kezdettel közmeghallgatást tart a helyi művelődési házban, amelyre a lakosságot tisztelettel meghívja és várja.
A közmeghallgatás témája:
A 2016. június 21-ei jégverést követő intézkedések és elvégzett feladatok ismertetése.
Előadó: Sztolyka Zoltán polgármester

Számítunk szíves megjelenésére; véleményének, javaslatának elmondására.

A Rozsály Községi Önkormányzat nevében tisztelettel: Sztolyka Zoltán polgármester