Tájékoztatás ebtartóknak

Tájékoztatás eb tartók részére!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban: Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján, az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 2015. április 30.-igterjedő időszakban Rozsály Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásban a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője eb összeírást rendelt el.
A jegyző az eb összeírás alapján, az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles az Ávt.-ben előírt adatokat a jegyző rendelkezésére bocsátani.
Az eb összeíró lapok személyesen kérhető a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatalban. Az eb összeíró bejelentő lapot kitölteni és legkésőbb 2015. április 30. napjáig személyesen a Hivatalhoz eljuttatni/benyújtani szíveskedjenek
Az eb összeíró bejelentő lapot ebenként kell kitölteni. Az eb összeírás önbevallásos módszerrel történik.
Felhívom a Tisztelt Eb tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.-Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális adatokat tartalmazzon, az eb tulajdonos/tartó az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni a Hivatalnak.

Adatlap letöltése

Rozsály, 2015. április 7.

Nadimovné Adorján Ildikó
jegyző

Hozzászólások lezárva.