Bursa

BURSA 2016
Pályázati felhívás
Az emberi erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot:
– Felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan: BURSA-2016A

– Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
– a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
– felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
– 2016/2017 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos alap-és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni: BURSA-2016B

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázói belépést követően – az EPER-BURSA rendszerbe- lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Kötelező melléklet: Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

Nadimovné Adorján Ildikó
jegyző

Idősek napja

Szeptember elején a rozsályi Idősek klubja vetélkedőkkel egybekötött szalonnasütést szervezett. A rendezvényre meghívták…

Posted by Rozsály on 2015. szeptember 29.