A költészet napja

Posted by Rozsály on 2015. július 15.

Tájékoztatás ebtartóknak

Tájékoztatás eb tartók részére!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban: Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján, az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 2015. április 30.-igterjedő időszakban Rozsály Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásban a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője eb összeírást rendelt el.
A jegyző az eb összeírás alapján, az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles az Ávt.-ben előírt adatokat a jegyző rendelkezésére bocsátani.
Az eb összeíró lapok személyesen kérhető a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatalban. Az eb összeíró bejelentő lapot kitölteni és legkésőbb 2015. április 30. napjáig személyesen a Hivatalhoz eljuttatni/benyújtani szíveskedjenek
Az eb összeíró bejelentő lapot ebenként kell kitölteni. Az eb összeírás önbevallásos módszerrel történik.
Felhívom a Tisztelt Eb tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.-Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális adatokat tartalmazzon, az eb tulajdonos/tartó az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni a Hivatalnak.

Adatlap letöltése

Rozsály, 2015. április 7.

Nadimovné Adorján Ildikó
jegyző

Eboltás

Dr. Almási Sándor állatorvos értesíti a lakosságot, hogy a 2015. évi veszettség elleni kötelező eboltást az alábbiak szerint végzi:
Rozsály, április 17. 08:00 – 10:00 óra
Méhtelek, április 20. 08:00 – 10:00 óra
Zajta, április 22. 08:00 – 10:00 óra
Az oltás és a kötelező féregtelenítés költségei:
összevezetett oltáskor a helyszínen: 3500 Ft.
a tulajdonos házánál az oltás: 4000 Ft.
elveszett kiskönyv pótlása: 500 Ft.
10 kg feletti ebek esetén: + 250 Ft.
a regisztráció módosítása: 1500 Ft.
Veszettség elleni védőoltásban csak az előzetesen mikrochippel megjelölt eb oltható!
A kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetésessel történő – tömeges mikrochip behelyezés tilos!
Minden 90 napos kort meghaladott eb oltása és féregtelenítése kötelező!
Az eb oltási igazolványát a tulajdonos hozza magával!
Fenti időpontban a macskák veszettség elleni védőoltása is lehetséges, az oltóanyag és a munkadíj megtérítése mellett.