Határozat Rozsály község szavazóköreiről.

Határozat Rozsály község szavazóköreiről.

A határozat szövegét itt is elolvashatja, illetve ide kattintva letöltheti a dokumentumot (pdf).


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
4971. Rozsály, Kossuth u. 21/a.
Telefon: /44/ 368-136. Fax: /44/ 568-015
e-mail: korjegyzo@rozsaly.hu

Ügyiratszám: 755/2013.

HATÁROZAT

Rozsály Község Helyi Választási Iroda vezetőjeként Rozsály Község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

– 001. szavazókör: Közös Hivatal, 4971. Rozsály, Kossuth u. 21/a.

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék), a választópolgárok szavazókörönkénti számát a határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímjelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Rozsály község megnevezését tartalmazza, az általam kijelölt 001. szavazókörben (Közös Hivatal, 4971. Rozsály, Kossuth u. 21/a.) szavazhatnak.
Elrendelem a határozat Rozsály Községi Önkormányzat hivatalos honlapján (www.rozsaly.hu), valamint a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a Rozsály Község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (4971. Rozsály, Kossuth u. 21/a.). A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezést a Területi Választási Iroda vezetője (4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5.) bírálja el három napon belül.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.
A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. §. (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. A Ve. 77. §. (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.
A Ve. 78. §.-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölni azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.
Határozatom ellen a fellebbezés lehetősét a Ve. 234. §. (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. §. (1) – (3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §. (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Rozsály, 2013. július 18.

Szilágyiné dr. Mester Kinga
jegyző, HVI vezető

A határozat a mai napon közzétételre került.

Rozsály, 2013. július 18.