Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Rozsály Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, illetve a felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

  • lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
  • hátrányos szociális helyzet
  • felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

  • lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
  • hátrányos szociális helyzet
  • korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe

Hivatalos weboldal, információk, űrlapok

Tájékoztató letöltése (A típusú)

Tájékoztató letöltése (B típusú)

Benyújtási határidő: 2012. november 23.

Véradás

Véradás Rozsályban!

Időpont: 2012. október 29. (hétfő) 08:30 – 11:30 óráig.

Helyszín: Művelődési Ház.

Segítségét előre is köszönjük!

Óvodai szüreti felvonulás

Az rozsályi óvodások hagyományápolási szándékkal szüreti felvonulást rendeztek. Pónifogaton járták be a falut, minden utcán és minden közintézménynél (iskola, Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Udvar, Idősek Klubja) megálltak táncolni. Sőt, még a szomszédos zajtai óvodába is elkocsikáztak.