Tájékoztató HEFOP 3.1.3-05/1-2005-10-0395/1.0 számú felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra Rozsályban című pályázatról

A program során hat fő pedagógus és az intézményvezető 120 órás tanfolyamot végzett el. Ezzel célunk az volt, hogy tantestületünk megismerje és használni tudja az új informatikai eszközöket, ezt építse be az oktatásba, hogy diákjaink a legújabb XXI. századi technológia segítségével gyarapíthassák tudásukat. A matematikai – logikai, a szövegértés, szövegalkotás és nyelvi kompetenciákkal megújított oktatási rendszerrel vonzóbbá tettük a tanulást a gyermekek számára. A bevezetett módszerek nagymértékben hozzájárultak a továbbtanulás sikerességéhez. Ebben a tanévben minden 8. osztályos diákot felvettek középfokú intézménybe. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében pedagógusaink az elsajátított tudást folyamatosan átadták, átadják kollégáiknak.

Irányjelző táblát helyeztünk el, amiben feltüntettük a támogatás mértékét, a támogató nevét és a helyszínt. Logóval láttuk el a projekt keretén belül vásárolt informatikai eszközöket.Tájékoztatást tartott a projekt vezető a Szatmár Iskolaszövetség igazgatóinak. Sajtóban cikket jelentettünk meg a program megvalósulásáról. Bemutató órákat tartottunk, amit a televízióban is levetítettek. Folyamatosan tájékoztattuk a szülőket és a szélesebb közönséget az Önkormányzat honlapján keresztül. Szülői értekezleteket, konferenciákat szerveztünk
A projekt legfontosabb eredménye, hogy a tantestületünk tagjai már bátran használják a megszerzett oktatási eszközöket, azok alkalmazását beépítik az órai foglalkozásokba. Ezeket a módszereket még nem sikerült bevezetni a szabadidős foglalkozások, napközis foglalkozások terén. A környező iskolák pedagógusai közül még sokan idegenkednek ezektől az eszközöktől és nem bíznak abban, hogy segítségükkel eredményesebb lesz az oktatás. Ezt szeretnénk bizonyítani még a jövőben bemutató foglalkozások megtartásával.

Kicska József projektfelelős

A modern oktatás megvalósítása a digitális kultúra eszközeivel Rozsályban a HEFOP-3.1.3. számú pályázat keretében

A 2005-ben kiírt pályázat nyerteseként a következő programok megvalósítására kerül sor:

A program során hat pedagógus és az intézményvezető képzésben vesz részt, megszerzi a megfelelő ismereteket és a megszerzés után alkalmazza intézményünkben. A projektbe foglalt meghatározott kompetenciákra építve bevezettük a megfelelő pedagógiai módszertani újításokat. Az új informatikai eszközállomány segítségével lehetőségünk van arra, hogy diákjaink a XXI. század technológiái segítségével gyarapíthassák tudásukat. A matematikai – logikai, szövegértés-szövegalkotás és nyelvi kompetenciákkal megújított oktatási rendszerrel célunk, hogy a lehető legvonzóbbá tegyük a tanulást a gyermekek számára. Különösen nagy figyelmet fordítunk a nyelvi képzés módszertani újításaira, hogy elérjük az Európai Uniós színvonalat és ezáltal tanulóink különösebb nehézségek nélkül vegyék a továbbtanulás akadályait.