Közmeghallgatás

Rozsály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 13-án (kedden) 16:30 órai kezdettel közmeghallgatást tart a helyi művelődési házban, amelyre a lakosságot tisztelettel meghívja és várja.
A közmeghallgatás témája:
A 2016. június 21-ei jégverést követő intézkedések és elvégzett feladatok ismertetése.
Előadó: Sztolyka Zoltán polgármester

Számítunk szíves megjelenésére; véleményének, javaslatának elmondására.

A Rozsály Községi Önkormányzat nevében tisztelettel: Sztolyka Zoltán polgármester

Véradás

Véradás Rozsályban!
Kedves Véradó! Szeretettel hívjuk március 04. (pénteken) 08:30 – 12:00 óra között a rozsályi művelődési házba! Segítségét előre is köszönjük.
12191055_959187290808813_8601318840471002856_n

Áramszünet

Áramszünet

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Rozsályban február 15-én (hétfőn) 08:00 órától 15:00 óráig a vezetékek korszerűsítése miatt áramszünet lesz a következő helyeken:
– Polgármesteri Hivatal Gazdasági Udvar
– Jóléti Bolt,
– Szennyvíz átemelő,
– Kossuth utca 39. – 67. számig,
– 112. – 168. számig.

Bursa

BURSA 2016
Pályázati felhívás
Az emberi erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot:
– Felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan: BURSA-2016A

– Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
– a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
– felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
– 2016/2017 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos alap-és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni: BURSA-2016B

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázói belépést követően – az EPER-BURSA rendszerbe- lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Kötelező melléklet: Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

Nadimovné Adorján Ildikó
jegyző

Tájékoztatás ebtartóknak

Tájékoztatás eb tartók részére!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény
(a továbbiakban: Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján, az önkormányzat eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 2015. április 30.-igterjedő időszakban Rozsály Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásban a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője eb összeírást rendelt el.
A jegyző az eb összeírás alapján, az eb tartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles az Ávt.-ben előírt adatokat a jegyző rendelkezésére bocsátani.
Az eb összeíró lapok személyesen kérhető a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatalban. Az eb összeíró bejelentő lapot kitölteni és legkésőbb 2015. április 30. napjáig személyesen a Hivatalhoz eljuttatni/benyújtani szíveskedjenek
Az eb összeíró bejelentő lapot ebenként kell kitölteni. Az eb összeírás önbevallásos módszerrel történik.
Felhívom a Tisztelt Eb tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.-Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális adatokat tartalmazzon, az eb tulajdonos/tartó az eb összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni a Hivatalnak.

Adatlap letöltése

Rozsály, 2015. április 7.

Nadimovné Adorján Ildikó
jegyző

Eboltás

Dr. Almási Sándor állatorvos értesíti a lakosságot, hogy a 2015. évi veszettség elleni kötelező eboltást az alábbiak szerint végzi:
Rozsály, április 17. 08:00 – 10:00 óra
Méhtelek, április 20. 08:00 – 10:00 óra
Zajta, április 22. 08:00 – 10:00 óra
Az oltás és a kötelező féregtelenítés költségei:
összevezetett oltáskor a helyszínen: 3500 Ft.
a tulajdonos házánál az oltás: 4000 Ft.
elveszett kiskönyv pótlása: 500 Ft.
10 kg feletti ebek esetén: + 250 Ft.
a regisztráció módosítása: 1500 Ft.
Veszettség elleni védőoltásban csak az előzetesen mikrochippel megjelölt eb oltható!
A kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetésessel történő – tömeges mikrochip behelyezés tilos!
Minden 90 napos kort meghaladott eb oltása és féregtelenítése kötelező!
Az eb oltási igazolványát a tulajdonos hozza magával!
Fenti időpontban a macskák veszettség elleni védőoltása is lehetséges, az oltóanyag és a munkadíj megtérítése mellett.

Falugazdászi tájékoztató

Értesítés tájékoztatóról!

Értesítem a rozsályi területalapú támogatást igénybe vevő mezőgazdasági termelőket, hogy 2015. április 1-én 12:30 órától tájékoztatót tartunk a Művelődési Házban.
A 2015-ös gazdálkodási évben több új dolog kerül bevezetésre, amely érinti a gazdálkodókat.

Mivel az igénylés időszakában, amely továbbra is április elejétől május 15-ig tart, már nem lesz idő arra, hogy minden egyes gazdálkodónak önállóan tudjunk felvilágosítást adni, kérem, hogy a fenti tájékoztatón lehetőleg minden egyes érintett jelenjen meg.
Ezen a megbeszélésen minden felmerülő kérdést tisztázni tudunk.

Balogh Károly
falugazdász

Közmeghallgatás

Közmeghallgatás

Rozsály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2014. december 09-én (szerda), 16:30 órakor közmeghallgatást tart.

Napirendi pontok:
1. Az önkormányzat 2014 évi működése
(Előadó: Sztolyka Zoltán polgármester.)
2. Egyebek
Kommunális-, folyékony hulladékkal kapcsolatos adórendeletek ismertetése.
(Előadó: Sztolyka Zoltán polgármester.)

Helyszín: Művelődési Ház.