A reformáció ünnepe

Hittanverseny

A Rozsályi Görögkatolikus Egyházközség hittanosai május 18-án, Miskolcon az országos hittanverseny döntőjében a 2. helyet szerezték meg.

A fényképen a csapat tagjai Atanáz püspök úrral: Huszti Dóra, Sebestyén Bianka, Kiss Dávid.

A nagy sikerhez őszinte szívvel gratulálok:

Kiss Andor esperes

hittanverseny

Hittanverseny

A Rozsályi Görögkatolikus Egyházközség hittanosai a kerületi fordulón az 1. az egyházmegyei versenyen a 2. helyezést érték el és így bejutottak az országos döntőbe.

A csapat tagjai:

Huszti Dóra, Sebestyén Bianka, Kiss Dávid

Az ismételt sikerhez őszinte szívből gratulálok:

Kiss Andor esperes

hittanosok

Tisztabereki görög katolikus templom

Augusztus 25-én Tisztabereken ünnepi liturgiát mutatott be Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök, több mint 10 pappal együtt. A templom 25 éves fennállásának alkalmából egy új keresztet is átadtak. Ekkor tartotta Kiss Andor esperes ezüstmiséjét, 25 éves papi szolgálata után.

Hittan- és Énekverseny

Hittan- és Énekverseny

A Rozsályi Görögkatolikus Egyházközség hittanos csapata – Huszti Dóra, Sebestyén Bianka Papp László – a Hajdúdorogon megrendezett országos döntőben az előkelő 2. helyezést érte el.

Az énekversenyen – Huszti Tímea, Papp Kamilla, Simon Bianka – különdíjat kapott.

Az elért eredményekhez szívből gratulálok.

Kiss Andor
esperes

Határtalanul – Színpadon a Teremtés Szatmárnémetiben

Határtalanul – Színpadon a Teremtés Szatmárnémetiben

2011 áprilisában megalakult a Rozsályi Református Egyházközség néhány lelkes tagjával a gyülekezet kórusa. Ugyanazon év decemberében a gacsályi gyülekezetben is kórus alakult a tiszteletes asszony vezetésével. Bár az azóta eltelt mindössze egy év csekélynek tűnhet, a kórusok és az ahhoz kapcsolódó amatőr színjátszók már számos alkalommal bizonyították tehetségüket és elkötelezettségüket.

A hagyományos egyházi ünnepeken való műsoros szolgálaton túl, az ő tevékenységüknek köszönhető a Református Jótékonysági Bál megszervezése Rozsályban. Erre az alkalomra, a kulturális program támogatójaként kapcsolódott be munkájukba a zajtai székhelyű Vitéz Gaál Lajos Közhasznú Kulturális Egyesület, melynek Borbély Géza tiszteletes úr és kedves felesége már évek óta tagjai.
A rendezvény kapcsán fogalmazódott meg a csoportok együttműködésének gondolata is, amely végül a Halleglora kórus létrehozásában valósult meg. A kórus és a színtársulat tevékenysége jó példája annak, hogy az ország leghátrányosabb területein, kis falvakban is létre lehet hozni értékekkel bíró, kulturális egyházi életet.

A Teremtés című zenés színdarab a Reformátusok Lapja egyik cikkének olvasása közben ragadta meg tiszteletes asszony figyelmét, majd felvette a kapcsolatot a szerzőkkel: Szarka Zoltánnal és feleségével Szarkáné Kun Szilviával, akik a hajdúsámsoni református gyülekezetben szolgálnak. A szerzőpáros a csoport rendelkezésére bocsátotta a forgatókönyvet, és a teljes zenei anyagot, így megkezdődhetett a hatalmas munka. A Teremtést a református jótékonysági bálon mutattuk be először, saját lehetőségeinkhez igazítva, saját csapatunkra formálva.

Az itt folyó munkára és a színvonalas előadásokra felfigyeltek Szatmárnémetiben is, ahonnan meghívás érkezett Nagytiszteletű Ilonczai Zsombor szárazberki református lelkipásztortól, határon túli református testvéreink nevében.
A meghívást nagy megtiszteltetésnek és kihívásnak tekintettük, így gyülekezeteink példaértékű testvéri összefogással, buzgalommal egyesítették erőiket az előadás sikeréért.

Az előadás május 10-én a Szatmárnémeti Református Általános Iskola és Gimnázium Milotai Nyilas István dísztermében került bemutatásra, ahol Ilonczai Zsombor, mint az iskola lelkésze köszöntötte a társulatot és a kórust. Ezt követte a színdarab, amelyet itt is lelkesedéssel fogadott a közönség. Elhangzott Wass Albert: A bujdosó imája című verse, bizonyságot téve hitünkről, nemzeti öntudatunkról, végül a Halleglora kórus bemutatkozása színesítette kis csapatunk szolgálatát. Megható pillanatok voltak mindannyiunk számára, amikor műsorunk után Nagytiszteletű Kovács Sándor esperes úr meleg szavakkal és virágcsokorral köszönte meg munkánkat, és bizony abból a „keserves homokból” valami a szemünkbe került ahogyan leomlottak a határok szavai nyomán.

Vendégszereplésünk szeretetvendégséggel zárult, majd városnéző körútra kalauzoltak bennünket házigazdáink.
A szatmárnémeti előadás ismét megmutatta, hogy bár a határ elválasztja nemzetünket, de ennek ellenére magyarságtudatunk, református hitünk összeköt bennünket.
A kölcsönös együttműködés és kapcsolattartás megalapozásának reményében köszöntünk el szatmárnémeti testvéreinktől.

Isten gazdag áldását kérjük életükre, munkájukra és szolgálataikra!
Bodnárné Úr Angéla presbiter

Református Jótékonysági Est

A Rozsályi Református Egyházközség február 18-án jótékonysági bált rendezett, melynek bevételét a református templom külső felújítására fordítják a szervezők. A rendezvényt Borbély Géza református lelkipásztor nyitotta meg, majd Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, a bál fővédnöke mondott beszédet.

A műsor a Művelődési Házban,  a “Teremtés” című zenés színdarab előadásával kezdődött, ezt követően a Rozsályi Református Egyházközség Kórusának fellépése következett.

Az est további részében a  Maróthy János Általános Iskolában Sztolyka Zoltán polgármester pohárköszöntőt mondott, majd a vacsora után a református kórus tagjai nyitótáncként görög táncot adtak elő.