Választási tájékoztató 2. (2014. évi helyi önkormányzati)

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Ki rendelkezik választójoggal a nemzetiségi képviselő választáson?

A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.
Nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
b) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik és
c) e nemzetiséghez tartozását a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárási rendben megvallja.

A választópolgár

a) lakóhelye szerinti településen, vagy
b) 2014. június 29-ig bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben.

A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet benyújtani.

Ki lehet nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt?

A választáson az a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, aki
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
c) nyilatkozatot tesz arról, hogy
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Jelölt ajánlás

 • A jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
  Jelöltet az ajánlhat, aki az adott nemzetiség névjegyzékében szerepel.
 • Az ajánlóívet A6 jelű „Ajánlóív igénylése” nyomtatvány Helyi Választási Iroda vezetőjének való benyújtással lehet igényelni.
 • A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.
 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
 • A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki

– a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja

– az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

Hozzászólások lezárva.