A modern oktatás megvalósítása a digitális kultúra eszközeivel Rozsályban a HEFOP-3.1.3. számú pályázat keretében

A 2005-ben kiírt pályázat nyerteseként a következő programok megvalósítására kerül sor:

A program során hat pedagógus és az intézményvezető képzésben vesz részt, megszerzi a megfelelő ismereteket és a megszerzés után alkalmazza intézményünkben. A projektbe foglalt meghatározott kompetenciákra építve bevezettük a megfelelő pedagógiai módszertani újításokat. Az új informatikai eszközállomány segítségével lehetőségünk van arra, hogy diákjaink a XXI. század technológiái segítségével gyarapíthassák tudásukat. A matematikai – logikai, szövegértés-szövegalkotás és nyelvi kompetenciákkal megújított oktatási rendszerrel célunk, hogy a lehető legvonzóbbá tegyük a tanulást a gyermekek számára. Különösen nagy figyelmet fordítunk a nyelvi képzés módszertani újításaira, hogy elérjük az Európai Uniós színvonalat és ezáltal tanulóink különösebb nehézségek nélkül vegyék a továbbtanulás akadályait.

Hozzászólások lezárva.