Bursa 2021

BURSA 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot:

  • Felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan: BURSA-2021A 
  • Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
  • a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
  • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a
  • 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
    BURSA-2021B 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A Pályázók részére, a pályázói belépést követően az EPER-BURSA rendszerbe lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani (Barnáné Tímea 4-es iroda).

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5. 

  • Kötelező melléklet:
  • Hallgatói jogviszony igazolásI
  • gazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről 

Nadimovné Adorján Ildikó  jegyző 

Felhívás letöltése: bursa_2021              

Hozzászólások lezárva.